Najveći gradonačelnik koga je Niš ikada imao

Za četiri godine izgradio je mostove i puteve, povezao je Niš sa Beogradom i Sofijom, kao i sa svim većim mestima na jugu Srbije. Sproveo je komunalno uređenje grada i raščistio njegove zakrčene i skučene sokake...

Prvi dom za nezbrinutu decu svih konfesija u Osmanskog carstvu osnovao je u Nišu. Iskorenio je hajdučiju u Zaplanju i osnovao u Nišu prvi kreditni fond za zemljoradnike svih konfesija u Osmanskom carstvu. Prvo udruženje za prevoz robe i putnika u Osmanskom carstvu osnovao je u Nišu, obnovio je Srpsku školu nakon sto je nastradala u požaru i osnovao je uz Bali-bejevu džamiju prvu sekularnu biblioteku u gradu. 

Ohrabrivao je hrišćane da nastave sa izgradnjom niškog Saborno hrama i bio najizdašniji ktitor ove srpske bogomolje, najveće do izgradnje Hrama Sv. Save. 

I nakon odlaska, Niš mu je ostao u srcu - prvi osmanski parobrod na Dunavu nazvao je po ovom gradu. Hafiz Ahmet Šefik Midhat-paša (1822-1884) - najveći gradonačelnik koga je Niš ikada imao.

 

Milan Ranđelović - "Zapisi o Nišu (269-1877)"