Kako je Vinik dobio ime

Ako ste se nekad zapitali kako je to čuveno brdo Vinik, koje gordo gleda ka gradu kao da zna da su se na njemu i oko njega vodile najžešće bitke za oslobođenje Niša od Osmanlija, dobilo ime, evo odgovora.

Toplo proletnje sunce beše obasjalo svojom jarkom svetlošću svu divnu okolinu nišku, u kojoj osem kamenjara iznad sela Kamenice već ne beše nijedne stope zemlje, koja ne bi bila najprilježnije urađena. Ceo Čagar pred nama i ceo Vinik ulevo dokle se okom dogledati moglo, beše sada jedan jedini ogromni vinograd, koji rađa ono slavno kameničko vino, od koga se i najsilnija pozicija za odbranu Niša prozvala "Vinik"  - zapisao je Vladan Đorđević 1878. godine.

 

Zapisi o Nišu, Milan Ranđelović